Ordensregler for CinemaxX

Vi byder dig velkommen i vore biografer, men vil lige gøre opmærksom på at... 

 

I CinemaxX er det ikke tilladt:

  • At medbringe mad, is, drikkevarer, popcorn, snacks o. lign, der ikke er købt i biografen.

 

  • At opføre sig støjende eller på en måde, som kan virke anstødelig eller generende for de øvrige gæster samt personalet.

 

  • At ryge på CinemaxX’ arealer. Dette gælder også elektroniske cigaretter.

 

  • At drive handel, opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse.

 

  • At fotografere på CinemaxX’ arealer uden forudgående aftale.

 

  • At opholde sig på CinemaxX’ arealer uden gyldigt ærinde.

 

  • At benytte mobiltelefoner, optageudstyr o. lign i alle biografsale.

 

I øvrigt gælder følgende:

Billetten skal opbevares under hele forestillingen og vises på forlangende. Derudover skal man placere sig på den, efter billetten, tildelte plads.

 

Alle anvisninger fra CinemaxX’ personale skal straks efterkommes, og personalet forbeholder sig til enhver tid retten til at nægte gæster adgang eller at bortvise gæster.

 

Ved benyttelse af børnebillet skal alder på forlangende kunne dokumenteres ved fremvisning af gyldig legitimation.

 

Overtrædelse af ordensreglement og øvrige ordensbestemmelser bekendtgjort ved opslag kan straffes efter ordensbekendtgørelsen.

 

Kontrolafgift:

Ophold i biografsale uden gyldig billet medfører en kontrolafgift på kr. 1.500 samt politianmeldelse efter §276 i Straffeloven. Biografen drives efter privatretslige regler.

 

Kontakt:

CinemaxX forsøger altid at forbedre oplevelsen for vore gæster. Har du ris, ros eller kommentarer til os, kan du altid kontakte os på cinemaxx@cinemaxx.dk