Job i CinemaxX

Lyst til at arbejde i CinemaxX, København?

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os? 

 

(Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger) 

CinemaxX Danmark A/S

Cvr nummer: 21252492  

CinemaxX København

Kalvebod Brygge 57
1560 København V

CinemaxX Odense

Ørbækvej 75
5220 Odense SØ

CinemaxX Aarhus

M. P. Bruuns Gade 25
8000 Aarhus C

I det følgende kaldet CinemaxX.

Ved accept af denne samtykkeerklæring giver du dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1, til at CinemaxX kan behandle de personoplysninger, som du sender til os til rekrutteringsformål i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer:

CinemaxX er forpligtet til at overholde gældende dansk og EU-lovgivning på området om beskyttelse af personlige data. Opbevaringen af data vil foregå på en server opstillet indenfor EU.

Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de personoplysninger, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. 

Det er obligatorisk, at du afgiver dit samtykke til behandling af ovenstående oplysninger, hvis du vil have din ansøgning behandlet og vurderet. Hvis du ikke giver dit samtykke til behandlingen, kan vi ikke behandle din ansøgning om ansættelse.

Indsamling af personlige data:
Ved ansøgning om en stilling hos CinemaxX, anmoder vi dig om at videregive personligoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer samt en kopi af din ansøgning / CV.

Formål
Formålet med at indsamle dine personoplysninger i jobdatabasen er, at vurdere og kontakte kandidater, som er interesserede og kvalificerede til nuværende eller kommende ledige stillinger, som skal besættes.

Behandling af personlige oplysninger
Dine data behandles strengt fortroligt og behandling foretages kun af medarbejdere med personaleansvar, samt de medarbejdere, der er en del af ansættelses processer.

Opbevaring
Ved at acceptere betingelserne samtykker du til, at CinemaxX må opbevare din ansøgning, herunder personoplysninger, i op til 6 måneder fra modtagelsen.

Du har altid ret til og mulighed for, at få oplyst hvilke personoplysninger, der behandles af CinemaxX, og du er på ethvert tidspunkt berettiget til at tilbagekalde dit samtykke, og til at bede oplysninger ændret eller slettet.

Du har ligeledes altid ret til at klage til Datatilsynet, såfremt du mener behandlingen af dine data ikke lever op til den til enhver tid gældende lovgivning.

Sikkerhed
CinemaxX tager alle organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger. Alle personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil kun blive brugt i overensstemmelse med formålet beskrevet ovenfor.

Ansøgninger fra personer under 18 år sendes til: kbh_u18@cinemaxx.dk

Ansøgninger fra personer over 18 år sendes til:kbh_o18@cinemaxx.dk

Når du sender os din ansøgning er det vigtigt, at du i din mail giver samtykke til behandling af din ansøgning.

Du kan f.eks. i din mail skrive: ”Jeg giver hermed CinemaxX Danmark A/S udtrykkeligt samtykke til at opbevare og behandle min ansøgning”. Giver du ikke samtykke, vil din  email blive slettet efter 7 dage. Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke.

 

Dine rettigheder
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til den dataansvarlige, CinemaxX, CVR-nr. 21252492, beliggende Kalvebod Brygge 57, 1560 København V, Danmark. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder - som beskrevet længere nedenfor - eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte CinemaxX og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset, at gøre indsigelse mod den eller udnytte retten til dataportabilitet, kan du kontakte os.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på følgende måder: 

På e-mail: Skriv til: dataansvarlig@cinemaxx.dk

Ved brev: Skriv til postadressen for CinemaxX Danmark A/S, att. ”Databeskyttelsesansvarlig” 

Undlad, såfremt muligt at skrive informationer, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.