Meld dig gratis ind

Club CinemaxX - lille

Medlemsvilkår

 

Ved din tilmelding til Club CinemaxX accepterer du følgende medlemsvilkår:

 1. Medlemskab af Club CinemaxX
  1. Medlemskab af Club CinemaxX er forbeholdt privatpersoner med adresse i Danmark.
  2. Er du under 18 år skal du have tilladelse af din værge for at kunne blive medlem.
   Dit medlemskab af Club CinemaxX er personligt og gælder kun for dig. Optjente bonuspoint kan kun benyttes af dig. Du skal derfor sikre, at der ikke er andre, der har adgang til dit medlemskort eller kender dine personlige log-in oplysninger.
  3. Når du modtager dit Club CinemaxX medlemskort, skal du underskrive det på bagsiden. Først når dette er sket, er kortet gyldigt. Kortet er strengt personligt og må kun benyttes af dig. Biografens billetpersonale har ret til at se billedlegitimation i forbindelse med din anvendelse af kortet.
  4.  Alle udstedte medlemskort til Club CinemaxX tilhører CinemaxX Danmark A/S.
  5. Hvis dit Club CinemaxX ebillet-kort  bortkommer, kan du bestille et nyt ved at henvende dig på telefon 70 101 202 eller på info@ebillet.dk. I det øjeblik du har bestilt et nyt kort overføres dine optjente point automatisk til det nye kort. Din adgangskode forbliver den samme, men dit gamle kort gøres automatisk ugyldigt.
 2. Optjening af point
  1. Som medlem af Club CinemaxX kan du optjene bonuspoint på 3 måder:
   1. Ved køb af biografbilletter i biografens billetsalg.
   2. Ved køb af biografbilletter i biografens billetautomater.
   3. Ved køb af biografbilletter, popcorn og sodavand på nettet, via cinemaxx.dk.
  2. Hvis du køber dine billetter i biografens billetsalg, skal du medbringe dit Club CinemaxX kort, og kortet skal registreres i billetsalget før du køber dine billetter. Billetter kan ikke efterfølgende registreres på dit Club CinemaxX kort, når købet først er foretaget.
  3. Hvis du køber dine billetter i biografens billetautomat, skal du huske at logge dig ind som Club CinemaxX-medlem, da billetter kan ikke efterfølgende registreres på dit Club CinemaxX kort, når købet først er foretaget. Automaten vil i købsflowet spørge til dit medlemskab.
  4. For at optjene bonuspoint ved køb på nettet, skal du logge dig ind som Club CinemaxX-medlem på kino.dk og dér købe dine billetter, popcorn og sodavand. Log-in foretages her
   kom godt igang
   Hvis du ikke logger dig ind før dit køb af billetter, kan du ikke senere få registreret point for de billetter, popcorn og sodavand, som du har købt.
  5. Du optjener kun bonuspoint på biografforestillinger i CinemaxX i Danmark.
  6. Du optjener kun bonuspoint for den forestilling, der er betalt for og hentet billetter til.
  7. Point tilskrives og fremgår af din medlemsside, dagen efter du har set filmen. 
  8. Du optjener ikke bonuspoint, hvis du ikke møder op til forestillingen eller forestillingen bliver aflyst på grund af forhold, som ligger uden for CinemaxX kontrol.
  9. Dine bonuspoint kan ikke indløses til kontanter. Bonuspointene er personlige og kan ikke på nogen måde overdrages til andre. Uanset om det er andre end medlemmet, der foretager den faktiske betaling for billetterne, er det altid det registrerede medlem, som optjener bonuspointene.
  10. Du optjener ikke bonuspoint for følgende ekstraordinære billettyper: Fribilletter, gavebokse, gavekort, Bøf og Bio billetter, bonusbilletter samt billetter med grupperabat. Den gældende liste over undtagelser for optjening af bonuspoint vil altid fremgå på cinemaxx.dk ”FAQ”.
 3. Brug af point
  1. Som medlem af Club CinemaxX kan du bruge dine bonuspoint på 4 måder:
   1. Ved køb af biografbilletter i biografens billetsalg.
   2. Ved køb af biografbilletter, popcorn og sodavand på de opstillede billetautomater i biografens foyer.
   3. Ved køb af biografbilletter, popcorn og sodavand på nettet. Via cinemaxx.dk
   4. Ved køb af andre særlige varer og tilbud på nettet. Via cinemaxx.dk
  2. Bonuspoint kan anvendes til køb af de produkter og menuer, som til enhver tid fremgår af pointmenuen når du er logget på Club CinemaxX. Din medlemsside på cinemaxx.dk, der hedder 'Min side' opdateres dagligt, så du altid kan se, præcis, hvilke produkter og menuer du har optjent point nok til købe.
  3. Bonuspoint kan ikke anvendes i kombination med kontanter, rabattilbud, kuponer eller andre specialtilbud.
  4. Eventuelle ikke brugte point annulleres automatisk i disse tilfælde:
   1. 4 år fra den dag de er registreret.
   2. Hvis dit medlemskab af Club CinemaxX ophører uanset årsagen hertil.
  5. Du har pligt til, og er selv ansvarlig for, at overholde den til enhver tid gældende lovgivning som måtte have betydning for dit medlemskab – herunder, men ikke begrænset til, den til enhver tid gældende skattelovgivning. Eventuelle skatter, afgifter og andre tillæg skal betales af dig som medlem.
 4. Ophør af medlemskab af Club CinemaxX
  1. Du kan til enhver tid melde dig ud af Club CinemaxX. Herved bortfalder dine eventuelt opsparede point og andre fordele med omgående virkning.
  2. CinemaxX kan til enhver tid uden varsel opsige og annullere dit medlemskab uden begrundelse, hvilket medfører at alle bonuspoint på din konto med omgående virkning slettes og ikke kan anvendes. Opsigelse eller annullering vil altid ske, hvis Club CinemaxX nedlægges, hvis du misbruger dit medlemskab, eller hvis du grundet din adfærd i biograferne ikke længere er ønsket som kunde.
  3. Meddelelse om ophør af medlemskab eller nedlægning af Club CinemaxX vil ske til den e-mail adresse, du har oplyst til Club CinemaxX.
  4. Ved ophør af medlemskab af Club CinemaxX slettes alle oplysninger, som Club CinemaxX har registreret i anledning af dit medlemskab, herunder personoplysninger.
 5. Kommunikation og behandling af personoplysninger
  1. Ved din indmeldelse registreres dit navn og adresse, hvorefter velkomstbrev og medlemskort sendes til den opgivne adresse. De personlige data indsamles med henblik på levering af Club CinemaxX / ebillet-kortet.
  2. Du giver ved din indmeldelse Club CinemaxX tilladelse til at bruge, registrere og behandle personoplysninger med henblik på at administrere medlemskabet. Dette indebærer bl.a., at Club CinemaxX udregner dine bonuspoint.
  3. Club CinemaxX registrerer alle oplysninger om medlemmets køb af billetter, optjening og brug af bonuspoint, samt medlemmets brug af medlemstilbud i øvrigt.
  4. De registrerede oplysninger om medlemmet kan Club CinemaxX anvende til brug for markedsføring i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.
  5. Som medlem af Club CinemaxX modtager du ca. 2 gange om måneden nyhedsmails med oplysninger omforpremierer og andre tilbud samt øvrig information fra CinemaxX Danmark A/S.
  6. Hvis du ændrer adresse, e-mail adresse og/eller telefonnummer, skal du altid orientere Club CinemaxX. Dette kan gøres på cinemaxx.dk. Dine oplysninger skal altid være korrekte og opdaterede så du kan kontaktes, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet.
  7. Personlige data opbevares på en så sikker og forsvarlig måde, at uvedkommende ikke vil kunne skabe sig adgang til disse. Dine personlige oplysninger er registreret i et lukket kredsløb, som kræver meget specifikke adgangsrettigheder, for at kunne få adgang til.
  8. Overførsel af personlige data sker via krypterede forbindelser (SSL), hvis dette skønnes påkrævet. Dette indebærer, at navnlig betalings- og kreditkortoplysninger altidvil blive transmitteret via en sådan krypteret forbindelse (SSL).
  9. CinemaxX Danmark A/S er den juridiske person, som er ansvarlig for de registrerede personoplysninger i Club CinemaxX i henhold til 'Lov om behandling af personoplysninger'. Medlemmet har ret til at få information om de oplysninger, som Club CinemaxX har registreret om medlemmet. Henvendelse herom skal ske skriftligt til Club CinemaxX i form af en underskrevet anmodning. Medlemmet kan altid bede Club CinemaxX om at slette oplysninger om medlemmet, ved ophør af medlemskab.
 6. Øvrige forhold
  1. Club CinemaxX eller CinemaxX Danmark A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab eller skade som et medlems medlemskab eller brug af Club Cinemaxx måtte medføre.
  2. Disse medlemsvilkår kan løbende uden forudgående varsel ændres af Club CinemaxX, herunder men ikke begrænset til ændrede regler for optjening og brug af bonuspoint. Ændringer af reglerne kan have betydning for såvel fremtidige som allerede optjente bonuspoint.
  3. De til enhver tid gældende medlemsvilkår vil altid fremgå af Club CinemaxX sider på cinemaxx.dk.
 7. Tvister
  1. Alle retsspørgsmål vedrørende Club CinemaxX i Danmark afgøres efter dansk ret.

Kontakt informationer:
Club CinemaxX
Kalvebodbrygge 57
1560 København V
Email: club@cinemaxx.dk

Club CinemaxX tager forbehold for trykfejl og ændringer.