Persondatapolitik

Vi passer godt på dine personoplysninger. Her kan du læse alle detaljer i vores persondatapolitik.

Persondatapolitik (oplysningspligten)

 

Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos CinemaxX Danmark A/S. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan CinemaxX Danmark A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personlige oplysninger.

Dataansvarlige


Dataansvarlig er CinemaxX Danmark A/S, CVR-nr. 21252492, beliggende Kalvebod Brygge 57, 1506 København V, Danmark. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder - som beskrevet yderligere nedenfor - eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 260 199 eller via e-mail cinemaxx@cinemaxx.dk.

Formål: Køb og/eller reservation af biografbillet(er)


Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din ordre (køb og/eller reservation af biografbillet), herunder:

 • Udsendelse af tilfredshedsundersøgelse vedrørende dit besøg hos os
 • Information om, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet (servicemeddelelser)
 • Statistik

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler og behandlingsgrundlag
Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet hos dig:

Databeskyttelsesforordningen, herefter omtalt som ”forordningen”
Databeskyttelsesloven, herefter omtalt som ”loven”.

Kategorier

Oplysninger

Behandlingsgrundlag

Almindelige personoplysninger:

 

Stamoplysninger såsom navn, e-mail, og telefonnummer.

Bankoplysninger

Biografsæde, tidspunkt, film

Vi behandler almindelige personoplysninger, da det er nødvendigt for at opfylde en aftale (dit køb), eller forud for indgåelse af aftalen (din reservation), jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. b.

Vi kan behandle almindelige personoplysninger for at varetage en legitim interesse til at kontakte dig, hvis en forestilling er aflyst eller rykket til en anden sal, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f.

Vi behandler også dine personoplysninger for at sende tilfredshedsundersøgelser til dig med henblik på at optimere vores services til dig, som kunde, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f.

Vi kan endvidere behandle personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. c.

Det er obligatorisk, at du afgiver ovenstående oplysninger, hvis du vil købe eller reservere en biografbillet hos os. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan vi ikke behandle din ordre.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger i forbindelse med dit køb eller reservation af biografbillet(er).

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for CinemaxX Danmark A/S. Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder for at overholde vores retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.
 • Revisor, og evt. advokat og øvrige rådgivere
 • Bogholder
 • Til IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse og af it-systemer, samt brugeradministration og –support

Dine oplysninger lagres inden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af persondatareglerne, som værn om beskyttelse af privatlivets fred.

Opbevaring og sletning
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger op til 5 år samt løbende regnskabsår efter behandling af dit køb, jf. bogføringsloven, medmindre omstændigheder kræver korte eller længere tids behandling, fx hvis du tilmelder dig vores loyalitetsklub, og anvender dine point til køb.  

Hvis du ikke gennemfører dit køb, eller hvis du ved reservation ikke har foretaget det endelige køb, slettes dine personoplysninger automatisk.    

Det er alene relevante medarbejdere, der har adgang til oplysningerne, foruden it-administratorer.


 

Formål: Tilmelding til vores loyalitetsklub (Club CinemaxX)


For at blive medlem af Club CinemaxX skal du give CinemaxX Danmark A/S dit samtykke til, at vi kan..

 • indsamle og behandle dine personoplysninger for at du kan optjene bonuspoint til brug for dine køb hos CinemaxX, herunder beregne medlemsbonus samt administrere dit medlemskab.
 • bruge dine oplysninger om fx valg af film, sæder og tidspunkter til at give dig en personlig og relevant oplevelse af CinemaxX, herunder dine præferencer i forhold til direkte markedsføring (profilering).
 • sende dig nyhedsbreve om vores forpremiere, særarrangementer, samt om hvornår forsalget til store film starter.

Hvis du som medlem af vores loyalitetsklub, køber eller reserverer en billet hos os, vil vi derimod behandle dine oplysninger for at behandle din ordre på andre grundlag end samtykke – du kan læse mere om din behandling af oplysninger ved køb af biografbilletter under punktet ”Formål: Køb og/eller reservation af biografbillet(er)”.

Hvis du giver dit samtykke for at blive medlem af vores klub, kan vi dog også bruge dine oplysninger om køb til ovenstående formål, herunder til brug for dit klubmedlemskab.

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler, og behandlingsgrundlag
Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet hos dig:Databeskyttelsesforordningen, herefter omtalt som ”forordningen”
Databeskyttelsesloven, herefter omtalt som ”loven”.

Kategorier

Oplysninger

Behandlingsgrundlag

Almindelige personoplysninger, herunder profilering og direkte markedsføring:

 

Stamoplysninger såsom navn, e-mail, og telefonnummer.

Bankoplysninger

Biografsæde, tidspunkt, film

Køn, alder, dato for indmeldelse, antal point optjent samt dit brug af medlemstilbud, medlemsnummer, oplysninger om biografsæde, tidspunkt og valg af film. 

 

Vi behandler almindelige personoplysninger, som er nødvendige til administration af dit klubmedlemskab, jf. forordningens art. 6, stk. 1, nr. a (samtykke). 

Herudover behandler vi de oplysninger, som du har afgivet til os, jf. jf. forordningens art. 6, stk. 1, nr. a (samtykke).

 

Det er kun obligatorisk, at du afgiver visse af ovenstående oplysninger, hvis ønsker at være medlem af Club CinemaxX.

Det er således valgfrit, om du vil afgive en række andre af de ovenstående oplysninger:

·        Køn

Hvis du afgiver disse oplysninger, vil vi bruge disse for bedre at kunne skræddersy tilbud og nyheder til dig (profilering, herunder direkte markedsføring).  

Retten til at modsætte sig direkte markedsføring
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til direkte markedsføring tilbage, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger til dette formål.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger i forbindelse med din indmeldelse af loyalitetsklubben.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for CinemaxX Danmark A/S. Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder for at overholde vores retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.
 • Revisor, og evt. advokat og øvrige rådgivere
 • Bogholder
 • Til IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse og af it-systemer, samt brugeradministration og –support
 • Til eksterne samarbejdspartnere, som sender nyhedsbreve og målrettet markedsføring på vegne af os samt til din bedømmelse af vores klubmedlemskab.

Visse virksomheder er databehandlere og dermed underlagt vores instruks og behandler personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Databehandlere må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med os, som fremgår af databehandleraftalen.  

Dine oplysninger lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af persondatareglerne, som værn om beskyttelse af privatlivets fred.

Opbevaring og sletning
De oplysninger, som er nødvendige for at administrere dit medlemskab af Club CinemaxX, opbevares under hele dit aktive medlemskab af Club CinemaxX. Disse oplysninger udgør e-mailadresse, navn, adresse, alder, brugbare optjente point samt de øvrige oplysninger, som du har samtykket i at give os, jf. ovenstående.  

Hvis dine point annulleres – uanset årsag – vil oplysningerne om disse blive slettet umiddelbart efter annulleringen. 

Ved køb af biografbilletter opbevarer vi oplysningerne herom i op til 5 år samt løbende regnskabsår efter behandling af dit køb, jf. bogføringsloven.

Du har ret til enhver tid til at opsige dit medlemskab. Hvis du vælger det, ophører medlemskabet, og dine personoplysninger slettes.

Det er alene relevante medarbejdere, der har adgang til oplysningerne, foruden it-administratorer.

 

Særligt om samtykke


Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandling af personoplysninger, der behandles på et andet grundlag.

 

Dine rettigheder

Retten til at modsætte sig direkte markedsføring
Vi foretager alene direkte markedsføring, herunder profilering, hvis vi har fået dit samtykke. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, og dermed fravælge direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personlige oplysninger til dette formål.

Retten til indsigt:
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data: 
Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. 

Hvis du er medlem af Club CinemaxX, har du selv mulighed for at rette dine personoplysninger på ”MIN SIDE”.    

Retten til at få slettet data:
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi behandler, undtagen i følgende situationer:

Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion, jf. bogføringsloven.

Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til en igangværende ordre eller reservation, skal du vide, at vi ikke vil have mulighed for at behandle din anmodning.

Hvis du beder om, at få slettet personoplysninger, som er nødvendige for at administrere dit klubmedlemskab af Club CinemaxX, vil dit medlemskab ophøre.

Øvrige lovhjemlede undtagelser.

Retten til at få begrænset behandling af data
Du har ret til at anmode om vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af data
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, der er baseret på vores retmæssige interesser. Vi fortsætter ikke med at anvende dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine interesser og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Retten til at overføre data: 
Du kan også kontakte os, hvis du vil høre om dine muligheder for dataportabilitet.

Vi foretager ikke automatisk behandling af personoplysninger (profilering). 

Retten til at tilbagekalde dit samtykke
Hvis du har givet samtykke til en behandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på telefon 70 260 199 eller via e-mail dataansvarlig@cinemaxx.dk.


Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på cinemaxx@cinemaxx.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Brug af cookies

På CinemaxXs website indsamler vi cookies til at undersøge, hvordan websitet bliver anvendt, med det formål at forbedre brugervenligheden af vores hjemmeside. Oplysningerne i statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere. Det er Google Analytics, der indsamler data om trafikken på cinemaxx.dk.

Du kan læse hele vores cookiepolitik HER.

Opdatering af vores persondatapolitik
Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne persondatapolitik. Du vil altid kunne finde den seneste version på www.cinemaxx.dk

 1. maj 2018, version 4.0.